I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 2002

7 września 2002 r.

przemówienie dyr. K. Bogackiego O tym, jak daleko naszym polskim klubom miłośniczym do osiągnięć naszych zachodnich kolegów, nie trzeba nikogo przekonywać. Blisko 40 lat zastoju w ratowaniu pamiątek kultury komunikacyjnej w naszym kraju owocuje w chwili obecnej olbrzymim boomem na odbudowę wszystkich starych pojazdów, które jeszcze w jakiś sposób zachowały się na zapleczach przedsiębiorstw lub jako altanki na działkach. Rosnące zainteresowanie wokół tego tematu sprawia, iż w naszym kraju powstaje coraz więcej stowarzyszeń, klubów i fundacji, zrzeszających ludzi zapalonych wokół idei historycznych tramwajów i autobusów. Dzięki licznym imprezom, organizowanym w różnych miastach, nieformalne kontakty między tymi klubami istnieją już bardzo długo - teraz nadszedł więc czas na rozpoczęcie merytorycznej współpracy na poziomie zarządów organizacji. Próby takiej współpracy były już podejmowane w 1999 roku, teraz postanowiono powrócić do tego ważnego problemu.

goście goście Właśnie taki cel przyświecał I. Spotkaniu Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, zorganizowanemu przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej w dniu 7 września 2002 roku w Szczecinie. Przygotowania do zjazdu trwały ponad pół roku. Chęć udziału w spotkaniu wyraziło 13 spośród 16 działających w Polsce klubów, zaś na samo spotkanie przyjechali przedstawiciele 11 stowarzyszeń. Zbiórka uczestników miała miejsce o godzinie 10:30 pod Dworcem Głównym, skąd wagonem 4N-216 uczestnicy dojechali do budynku Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, który udostępnił swoją salę konferencyjną na ten dzień. Po przedstawieniu dnia dzisiejszego i przyszłości tramwajów w Szczecinie przez dyrektora przedsiębiorstwa rozpoczęły się obrady, przemówienie B. Moleckiego na których poruszano szereg ważnych dla grona miłośników spraw. Omówione zostały prawne kwestie dopuszczenia historycznych pojazdów szynowych do ruchu oraz problemy związane z pozyskiwaniem i utrzymywaniem zabytkowych tramwajów i autobusów. Dużo miejsca poświęcono na zjeździe również problemowi stworzenia rejestrów centralnych, zawierających m.in. ogólnopolskie informacje o publikacjach dotyczących komunikacji miejskiej. Przedstawiono również dotychczasowy dorobek klubów, które choć działają krótko, mają w sporej części imponujące osiągnięcia.

Ogórek Po części oficjalnej zorganizowano krótki przejazd zabytkowymi pojazdami będącymi pod opieką STMKM. Początkowo uczestnicy przejechali Jelczem 043-601 Ogórek do zajezdni Pogodno, skąd po zwiedzeniu zajezdni, przesiedli się do wagonu 4N-216, którym objechano najciekawsze miejsca w Szczecinie. I choć oficjalnie zjazd skończył się o godzinie 19:00, to rozmowy kuluarowe były prowadzone jeszcze do późnych godzin wieczornych.

Retro Reasumując należy stwierdzić, iż zainteresowanie tak dużej grupy stowarzyszeń ideą wzajemnej współpracy otwiera nowy rozdział w dziejach polskich miłośników komunikacji miejskiej. I choć to dopiero początki, widać wyraźnie chęć do wspólnego działania w celu ratowania pamiątek związanych z polską komunikacją miejską. Dzięki temu, być może już na następnym zjeździe, który odbędzie się za rok przy Komisji Historycznej Związku Zawodowego Tramwajarzy w Poznaniu, będą już widoczne pierwsze efekty tegorocznego spotkania.

Więcej...

Tekst: Remigiusz Grochowiak
Foto: Robert Łubiński


Powrót do podstrony "Obchody"
Powrót do strony głównej serwisu

Opracowanie: Robert Łubiński