Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2007

W roku 2007 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej realizował cele statutowe Towarzystwa zgodnie ze swoim regulaminem oraz statutem Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2007 zostały przedstawione i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2007 Zarząd Towarzystwa wespół z Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Miejskim Zakładem Komunikacyjnym, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie”, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica” oraz Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym zorganizował różne imprezy komunikacyjne, których celem było upamiętnienie historii komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta i turystów. W 2007 roku odbyły się poniższe imprezy, w których organizację było zaangażowane STMKM:

Do działań na zewnątrz należy zaliczyć upamiętnienie w dniu 28 lutego 2007 r. ostatniego dnia kursowania w ruchu liniowym w Szczecinie wagonów 102Na. Z inicjatywy Towarzystwa, w trzech kursujących tego dnia wagonach 102Na znalazły się okolicznościowe ulotki przypominające historię tych wagonów, a dodatkowo na burcie jednego z nich zamieszczono napis „Ostatni wagon liniowy 102Na w Szczecinie 1971 – 2007”. Działanie zorganizowane wespół z MZK i Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Ponadto w 2007 roku organizowane były klubowe przejazdy specjalne. Spośród nich należy wymienić:

2. Działania w dziedzinie pamiątek i zabytków związanych z komunikacją

W roku 2007 nacisk położono przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych wcześniej działań, związanych z odbudową i zabezpieczeniem już posiadanych zabytków komunikacji miejskiej, w powiązaniu z działalnością utworzonego rok wcześniej Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

W dniu 13 marca 2007 r. został przetransportowany z terenu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie na teren Wydziału Napraw Taboru MZK historyczny wagon tramwajowy 4N nr 286, wyprodukowany w 1963 roku i będący własnością Towarzystwa. Na terenie WNT jest obecnie kontynuowany remont kapitalny wagonu, rozpoczęty wcześniej własnymi siłami Towarzystwa. Wagon zostanie w przyszłości odbudowany jako dwukierunkowa doczepa 4ND.

Na terenie SPA „Klonowica” były prowadzone dalsze prace wykończeniowe oraz niezbędne drobne naprawy zabytkowego autobusu San H-100, wyprodukowanego w 1968 roku i będącego własnością Towarzystwa. Jednocześnie były prowadzone intensywne starania mające na celu zarejestrowanie autobusu. Do chwili obecnej nie udało się jednak pokonać wszystkich problemów formalno-prawnych związanych z rejestracją tego pojazdu.

W miesiącach wiosennych 2007 r. były ponadto prowadzone własnymi siłami Towarzystwa prace przy wymontowaniu i zachowaniu wybranych elementów budowy i wyposażenia wycofanych z dniem 1 marca 2007 r. z eksploatacji wagonów 102Na.

W miesiącach letnich 2007 r. były z kolei prowadzone własnymi siłami Towarzystwa prace konserwacyjne przy niesprawnym zabytkowym autobusie Renault PR-100, wyprodukowanym w 1980 roku i będącym własnością Towarzystwa.

W roku 2007 zakończone także zostały prace konserwacyjne przy tramwajowym wózku technicznym, prowadzone własnymi siłami Towarzystwa, oraz zostały rozpoczęte prace konserwacyjne przy tramwajowym wózku kablowym.

Ponadto w dniu 28 grudnia 2007 r. na stałe zmienił miejsce pobytu z terenu Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego na teren Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie historyczny autobus Jelcz 043 (potocznie: „ogórek”), odbudowany w 2001 roku przez SPPK dzięki staraniom STMKM, będący dotąd własnością SPPK, a obecnie MTiK.

3. Członkowie i działania wewnątrz Towarzystwa

Liczba członków naszego Towarzystwa w ciągu 2007 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie około 35-40 osób.

Po okresie wakacyjnym zadecydowano o zmniejszeniu o połowę częstotliwości odbywania się zebrań klubowych, a jednocześnie obecnie w ramach tych zebrań prowadzone są projekcje filmów związanych z komunikacją.

4. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa STMKM za rok 2007 przedstawia się pozytywnie. Towarzystwo w roku 2007 finansowało swoje potrzeby statutowe ze środków własnych, darowizn oraz ze środków pochodzących od Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Brak środków zewnętrznych, takich jak dotacje przyznawane naszemu Towarzystwu w poprzednich latach przez Urząd Miasta Szczecin, nie pozwolił niestety na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych wcześniej zamierzeń finansowych.

Bilans i rachunek wyników za 2007 rok zostały przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

5. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2007 był kolejnym udanym rokiem w historii Towarzystwa, a prawie wszystkie założone przez nas na początku roku cele zostały zrealizowane. Towarzystwo znajduje się w zadowalającej sytuacji finansowej, a bardzo dobre kontakty utrzymywane z urzędami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic dają nadzieję, iż również w przyszłym roku nasze Towarzystwo będzie się dobrze rozwijać.

Szczecin, 30.12.2007


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu