Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2004

W roku 2004 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej zgodnie ze swoim regulaminem jak i statutem realizował głównie cele statutowe Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2004 zostały przedstawione i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2004 Zarząd Towarzystwa wespół z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Miejskim Zakładem Komunikacyjnym, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica”, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie”, Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym oraz Polskimi Kolejami Państwowymi zorganizował różne imprezy komunikacyjne, których celem było upamiętnienie historii komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta i turystów. Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez STMKM w 2004 roku należy zaliczyć:

Ponadto w 2004 roku organizowane były klubowe przejazdy specjalne. Spośród nich należy wymienić zorganizowanie w nocy 4/5 grudnia 2004 r. nocnego przejazdu tramwajem dla miłośników z Towarzystwa oraz spoza Towarzystwa, pod nazwą „Szczecińska grudniowa nocka 2004” (impreza zorganizowana wespół z MZK).

Oprócz wymienionych wyżej imprez komunikacyjnych, w związku z zakończeniem przez Miejski Zakład Komunikacyjny eksploatacji zajezdni tramwajowej Niemierzyn (ostatni wyjazd tramwaju z zajezdni Niemierzyn miał miejsce w dniu 1.10.2004 roku), Zarząd Towarzystwa rozpoczął intensywne działania na zewnątrz na rzecz utworzenia w hali byłej zajezdni oddziału muzealnego, w którym byłyby eksponowane zabytki komunikacji. Ideą przeznaczenia nieczynnej zajezdni na muzeum udało się z pozytywnym skutkiem zainteresować Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Urząd Miejski w Szczecinie. Pomysł ten został także bardzo życzliwie i z dużym zainteresowaniem przyjęty i podchwycony przez lokalne media. Sprawa przeznaczenia byłej zajezdni Niemierzyn na obiekt muzealny jest obecnie w toku.

2. Działania w dziedzinie pamiątek i zabytków związanych z komunikacją

W roku 2004 nacisk położono przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych wcześniej działań, związanych z odbudową i zabezpieczeniem już posiadanych zabytków komunikacji miejskiej, a oprócz tego w miarę pojawiających się możliwości sukcesywnie pozyskiwano nowe eksponaty.

W miarę posiadanych środków finansowych, kontynuowany był na terenie Centralnych Warsztatów przy ul. Klonowica remont kapitalny zakupionego i sprowadzonego jesienią 2002 r. do Szczecina mikrobusu Nysa N-59, wyprodukowanego w 1963 r. Mikrobus został pomalowany w barwy historyczne, obecnie trwa remont wnętrza pojazdu. Z chwilą zakończenia remontu, mikrobus ma stać się ruchomym eksponatem będącym własnością Towarzystwa.

Dzięki poparciu Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz dzięki przychylności Portu w Szczecinie, w dniu 17 lipca 2004 r. przetransportowano na teren portu szczecińskiego przekazany w grudniu 2001 r. przez MZK Piła na rzecz STMKM i stojący od tamtego czasu na placu manewrowym Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego autobus Renault PR-100. Autobus znalazł miejsce schronienia w jednej z hal magazynowych na obszarze Wolnego Obszaru Celnego.

Równolegle z opuszczaniem przez Miejski Zakład Komunikacyjny terenu byłej zajezdni tramwajowej Niemierzyn, rozpoczęto proces pozyskiwania na rzecz Towarzystwa eksponatów oraz dokumentacji, znajdujących się dotąd na terenie byłej zajezdni. Dzięki temu, na chwilę obecną zgromadzono już dość pokaźny zbiór pamiątek, nadających się do eksponowania podczas organizowanych wystaw.

Ponadto Zarząd Towarzystwa poczynił starania w celu docelowego umieszczenia nieczynnych historycznych wagonów tramwajowych na terenie nieczynnej zajezdni tramwajowej Niemierzyn, z myślą o utworzeniu na jej terenie w przyszłości ekspozycji muzealnej.

Rozpoczęto rozmowy z Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym na temat zorganizowania wspólnie z MZK w roku 2005 wystawy na terenie Muzeum Narodowego w Szczecinie, upamiętniającej 125 lat komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz 60 lat powojennej komunikacji miejskiej w Szczecinie. Wystawa będzie zorganizowana w powiązaniu z planowanymi na sierpień 2005 r. obchodami 60-lecia powojennej komunikacji miejskiej w Szczecinie.

Z końcem roku 2004 zakończony został w fabryce autobusów Autosan S.A. w Sanoku remont sprowadzonego do Szczecina w styczniu 2003 r. ze złomowiska w Krzyżu Wielkopolskim zniszczonego i niesprawnego technicznie autobusu San H-100. Autobus wyprodukowany został około 1970 roku w fabryce w Sanoku i jest w wersji międzymiastowej. Do Sanoka autobus został przetransportowany drogą kolejową w maju 2003 r. Remont został wykonany w ustalonym na wstępie zakresie rzeczowym (wykonano remont kapitalny nadwozia oraz wnętrza, w tym wymianę poszycia, autobus pomalowany został w barwy historyczne), natomiast jednocześnie czynione były starania o pozyskanie sprawnego silnika, który zostanie zamontowany w miejsce niesprawnego i niekompletnego silnika, znajdującego się aktualnie w pojeździe. Sprawa pozyskania kompletnego i sprawnego oryginalnego silnika, po wielomiesięcznych staraniach, jest obecnie finalizowana z firmą MAN - STAR TRUCKS Sp. z o.o. Po zakończeniu odbudowy, należący do Towarzystwa San H-100 stanie się prawdopodobnie jedynym sprawnym i jednocześnie tak dobrze zachowanym autobusem z rodziny autobusów marki San.

W roku 2004 Towarzystwo – korzystając z życzliwości MZK – prowadziło również własnymi siłami remonty i konserwacje nieczynnych wagonów historycznych, przeznaczonych do odbudowy.

3. Działania wewnątrz Towarzystwa

W roku 2004 były prowadzone głównie bieżące działania, polegające na utrzymaniu porządku w siedzibie oraz w zasobach Towarzystwa. Jednocześnie stopniowo powiększał się zbiór fotografii, dokumentujących dzieje szczecińskiej komunikacji miejskiej.

W roku 2004 ukazywał się również wewnątrzklubowy miesięcznik pt. „Uwaga Tramwaj”.

4. Członkowie

Liczba członków naszego Towarzystwa w ciągu 2004 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie około 40-45 osób.

5. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa STMKM za rok 2004 przedstawia się zadowalająco. Towarzystwo w roku 2004 finansowało swoje potrzeby statutowe ze środków własnych oraz z dotacji celowej, uzyskanej od Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Bilans i rachunek wyników za 2004 rok zostały przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

6. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2004 był kolejnym udanym rokiem w historii Towarzystwa. Osiągnęliśmy bardzo wiele i prawie wszystkie założone przez nas na początku roku cele zostały zrealizowane. Towarzystwo znajduje się w zadowalającej sytuacji finansowej, a bardzo dobre kontakty utrzymywane z urzędami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic dają nadzieję, iż również w przyszłym roku nasze Towarzystwo będzie się dobrze rozwijać.

Szczecin, 6.02.2005


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu