Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2003

W roku 2003 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej zgodnie ze swoim regulaminem jak i statutem realizował głównie cele statutowe Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2003 zostały przedstawione i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2003 Zarząd Towarzystwa wespół z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Miejskim Zakładem Komunikacyjnym, Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie” oraz Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica” zorganizował różne imprezy komunikacyjne, których celem było upamiętnienie historii komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta
i turystów. Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez STMKM w 2003 roku należy zaliczyć:

Ponadto w 2003 roku organizowane były przejazdy klubowe. Spośród nich należy wymienić zorganizowanie w nocy 6/7 grudnia 2003 r. zamkniętego nocnego przejazdu tramwajem dla miłośników z Towarzystwa oraz spoza Towarzystwa, pod nazwą „Szczecińska grudniowa nocka 2003”.

Oprócz tego, jednym z najważniejszych działań Towarzystwa na zewnątrz było oficjalne zaprezentowanie na początku 2003 roku Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego opracowanego dzięki zaangażowaniu członków Towarzystwa „Projektu organizacji komunikacji nocnej”. Zaprezentowany projekt został życzliwie przyjęty, a część zawartych w nim pomysłów zostało wykorzystanych we wprowadzonej w 2003 roku w życie reformie miejskiej sieci komunikacji nocnej.

2. Działania taborowe

W roku 2003 nacisk położono przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych wcześniej działań, związanych z pozyskaniem nowych i odbudową już posiadanych pojazdów komunikacji miejskiej.

Został rozpoczęty remont zakupionego i sprowadzonego jesienią 2002 r. do Szczecina mikrobusu Nysa N-59, wyprodukowanego w 1963 r. Wstępny przegląd i konserwacja pojazdu odbyły się w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Klonowica w Szczecinie. Następnie mikrobus został poddany remontowi blacharskiemu i wymianie poszycia w zakładzie samochodowym AUTO-KLON przy ul. Klonowica. Remont blacharski został dokończony w Centralnych Warsztatach przy ul. Klonowica, tam też obecnie wykonywany jest remont kapitalny wnętrza pojazdu. Mikrobus Nysa docelowo zostanie pomalowany w barwy historyczne, stając się ruchomym eksponatem będącym własnością Towarzystwa.

W styczniu 2003 r. został sprowadzony do Szczecina ze złomowiska w Krzyżu Wielkopolskim zniszczony i niesprawny technicznie – ale niemal kompletny – autobus San H-100. Pozyskany autobus wyprodukowany został około 1970 roku i jest w wersji międzymiastowej. W maju 2003 r. autobus został przetransportowany drogą kolejową do Sanoka. Znajdująca się tam fabryka autobusów Autosan S.A., w której autobus został zbudowany, zgodziła się nieodpłatnie wykonać jego remont. W chwili obecnej remont wykonywany przez firmę Autosan znajduje się w fazie końcowej, jednocześnie są czynione starania w celu pozyskania sprawnego silnika, który zostanie zamontowany w miejsce niesprawnego i niekompletnego silnika, znajdującego się aktualnie w pojeździe. Autobus będzie pomalowany w barwy historyczne. Po zakończeniu remontu, należący do Towarzystwa San H-100 stanie się prawdopodobnie jedynym w pełni oryginalnym i sprawnym autobusem z rodziny autobusów marki San.

W zakupie autobusu San oraz w przetransportowaniu go później ze Szczecina do Sanoka wydatnie pomogły:

Towarzystwo – korzystając z życzliwości MZK – kontynuowało również własnymi siłami remont wycofanych z ruchu i przeznaczonych na historyczne wagonów doczepnych B4 o numerach 551 oraz 953.

3. Działania wewnątrz Towarzystwa

W roku 2003 były prowadzone głównie bieżące działania, polegające na utrzymaniu porządku w siedzibie oraz w zasobach Towarzystwa. Jednocześnie stopniowo powiększał się zbiór fotografii, dokumentujących dzieje szczecińskiej komunikacji miejskiej.

W roku 2003 ukazywał się również wewnątrzklubowy miesięcznik pt. „Uwaga Tramwaj”.

4. Członkowie

Liczba członków naszego Towarzystwa w ciągu 2003 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie około 40-45 osób.

5. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa STMKM za rok 2003 przedstawia się dobrze. Towarzystwo w roku 2003 finansowało swoje potrzeby statutowe ze środków własnych oraz z dotacji, przy czym znakomitą większość przychodów Towarzystwa stanowiły dotacje.

STMKM otrzymało w 2003 roku dwie dotacje od Urzędu Miejskiego w Szczecinie, przeznaczone w całości na transport i remont historycznych pojazdów Nysa N-59 oraz San H-100.

Bilans i rachunek wyników za 2003 rok zostały przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

6. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2003 był kolejnym udanym rokiem w historii Towarzystwa. Osiągnęliśmy bardzo wiele i prawie wszystkie założone przez nas na początku roku cele zostały zrealizowane. Towarzystwo znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a dobre kontakty utrzymywane z urzędami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic dają nadzieję, iż również w przyszłym roku nasze Towarzystwo będzie się dobrze rozwijać.

Szczecin, 25.01.2004


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu