Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2001

W roku 2001 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej zgodnie ze swoim regulaminem jak i statutem realizował głównie cele statutowe Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2001 zostały przedstawione i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2001 Zarząd Towarzystwa wespół z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym, Zarządem Komunikacji Miejskiej, Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym i Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym "Dąbie" zorganizował wiele imprez komunikacyjnych, których celem było upamiętnienie historii komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta i turystów. Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez STMKM w 2001 roku należy zaliczyć:

Oprócz tych imprez zorganizowane zostały liczne przejazdy klubowe, oraz tradycyjny majowy klubowy "Grill na torach".

2. Działania taborowe

Rok 2001 jest niezwykły w historii STMKM. Jeszcze nigdy nie udało nam się w ciągu jednego roku odnowić przy pomocy zaprzyjaźnionych firm tak wielu zabytkowych pojazdów.

a) tramwaje

Dzięki rozpoczętym na początku roku rozmowom, jeszcze przed pierwszym uruchomieniem linii turystycznej z Centralnych Warsztatów wyjechał odremontowany wagon typu Bremen. Wagon, po pięciu latach postoju, zachwyca swoim wykończeniem i wyglądem.

Niewiele później, bowiem przed 22 lipca dzięki ofiarowanej przez firmę Tikkurilla farbie i pomocy ze strony MZK, udało się odmalować wagony 4N-293 i 4ND-343 oraz połączyć je w skład tramwajowy. Domem dla nowego pociągu tramwajowego stała się zajezdnia Golęcin.

W tym samym czasie dzięki tej samej farbie odnowiony został wagon 4N-216. Wagon po nowym malowaniu prezentuje się wspaniale.

Pod koniec roku, w związku z skreśleniem ze stanu MZK ostatnich egzemplarzy wagonów 106Na numer 782 i B4 numer 953, STMKM zwrócił się z pisemną prośbą o przekazanie ww. wagonów na cele historyczne.

Przez cały rok trwały również prace przygotowawcze do odbudowy wagonu tramwajowego doczepnego typu Bremen.

b) autobusy

W trakcji autobusowej Zarząd osiągnął w minionym roku bardzo dużo. Dzięki sprowadzeniu przez STMKM do Polic trzech autobusów marki Jelcz 043 na początku lata zapadła decyzja o odbudowie jednego autobusu tej marki przez SPPK. Dzięki dużemu zaangażowaniu kierownictwa i pracowników spółki, już na początku września odnowiony autobus o numerze 601 był gotowy, a 16 września wyjechał na pierwszy kurs na linii turystycznej.

Dzięki zorganizowanej imprezie autobusem Ikarus 255, przedstawiliśmy prośbę o zachowanie tego pojazdu wraz z zakończeniem eksploatacji na historyczny. Nasza prośba spotkała się z poparciem ze strony SPA "Dąbie".

W grudniu zbiory naszego Towarzystwa powiększyły się o jeszcze jeden nabytek. Tym razem dzięki uprzejmości MZK Piła pod opiekę Towarzystwa trafił autobus Renault PR-100 o pilskim numerze 185. Autobus ten, przejęty z myślą o jego przyszłości jako eksponat nieruchomy, jest własnością STMKM. Dokładną historię tych autobusów w Szczecinie przedstawiliśmy w specjalnym wydaniu naszej gazetki.

3. Działania wewnątrz Towarzystwa

W roku 2001 Zarządowi STMKM udało się otrzymać nowe pomieszczenie, które stanie się docelową siedzibą klubu. Duża, przestronna świetlica na pewno spełni oczekiwania wszystkich członków, jak również umożliwi pełną ekspozycję zgromadzonych pamiątek. Prace porządkowe objęły w minionym roku m.in. odnowienie boazerii, tapetowanie, naprawę okien i oświetlenia i inne. Prace te będą kontynuowane w 2002 roku.

W roku 2001 uporządkowany został księgozbiór. Opiekę nad biblioteką przejął Adam Kołacz.

Dzięki inicjatywie Zarządu pod koniec roku powstała klubowa gazetka "Oczko", mająca co miesiąc opisywać najważniejsze wydarzenia z działalności Towarzystwa.

4. Członkowie

Stale zwiększała się liczba członków naszego Towarzystwa. Ludzi zainteresowanych historią komunikacji miejskiej jest wśród nas coraz więcej. Liczba członków pod koniec 2001 roku wynosiła 38 osób.

5. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa STMKM za rok 2001 przedstawia się dobrze. STMKM był w stanie w roku 2001 samodzielnie finansować swoje potrzeby statutowe. Za dobry należy uznać fakt, iż większość wpływów pochodzi ze stałych źródeł.

Bilans i rachunek wyników za 2001 rok zostały przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

6. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2001 był bardzo udany w historii Towarzystwa. Osiągnęliśmy bardzo wiele i prawie wszystkie założone przez nas na początku roku cele zostały zrealizowane. Towarzystwo znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a dobre kontakty nawiązane z wszystkimi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic dają nadzieję, iż również w przyszłym roku nasze Towarzystwo będzie się dobrze rozwijać.

Szczecin, 20.01.2002


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu