Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2000

W roku 2000 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej zgodnie ze swoim regulaminem jak i statutem realizował głównie cele statutowe Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2000 zostały przedstawione ustnie i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2000 Zarząd STMKM wespół z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym i Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym zorganizował wiele kilka imprez komunikacyjnych, wśród których najważniejsze były:

Oprócz tych imprez nie zabrakło oczywiście imprez klubowych, w tym tradycyjnego "grilla na torach".

2. Działania taborowe

W roku 2000 główny nacisk Zarząd położył na odbudowę wagonu tramwajowego typu Bremen. Dzięki licznym staraniom jest szansa na remont tego wagonu w przyszłym roku.

3. Działania wewnątrz Towarzystwa

Dzięki zaangażowaniu części członków Klubu udało się w końcu w 2000 roku uporządkować i urządzić naszą siedzibę. Planowane jest jednak przeniesienie się do nowego pomieszczenia.

4. Członkowie

Ilość członków stale rosła. Jest to bardzo pozytywne zjawisko i świadczy o rosnącym zainteresowaniu problematyką komunikacji miejskiej w naszym mieście.

5. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa Towarzystwa w roku 2000 przedstawiała się dobrze. Osiągnęliśmy zysk netto w wysokości 374 złotych. Rachunek wyników i bilans są załącznikiem tego sprawozdania i zostały przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

6. Podsumowanie

Rok 2000 był rokiem udanym dla naszego Towarzystwa. Zarząd przełamał pierwsze trudności formalno - prawne w naszej działalności, co pozwoliło na normalne funkcjonowanie Towarzystwa w minionym roku. Dzięki imprezom komunikacyjnym zaistnieliśmy w świadomości mieszkańców, dobre kontakty z przedsiębiorstwami komunikacyjnymi i ich przychylne spojrzenie na naszą działalność pozwalają z optymizmem wkroczyć w nowy rok działalności.

Szczecin, 25.01.2001


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu