Ratujemy autobus San H100!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w dniu 3.03.2006 r., po trzyletnich pracach rekonstrukcyjnych wykonywanych w Sanoku i Starachowicach, powrócił do Szczecina jeden z nielicznych w Polsce ocalałych autobusów marki San.

San H100 był całkowicie polską konstrukcją. Autobusy te, będące następcami wcześniej produkowanych modeli Sana, zaczęto produkować w Sanockiej Fabryce Autobusów w 1967 roku. Powstawały w dwóch wersjach: międzymiastowej - z drzwiami otwieranymi ręcznie (wersja H100A) oraz miejskiej - z drzwiami otwieranymi mechanicznie (wersja H100B). Autobus San H100 w wersji międzymiastowej mógł przewozić 41 pasażerów, w tym 33 pasażerów na miejscach siedzących. Wersja miejska autobusu, oznaczana jako San H100B, miała tylko 19 miejsc siedzących dla pasażerów i dwa dla obsługi. Łączna liczba pasażerów, ograniczona dopuszczalnym obciążeniem pojazdu, wynosiła 60 osób.

Autobusy San H100 w wersji miejskiej zaczęły wozić szczecińskich pasażerów od grudnia 1968 r., kiedy to do Szczecina zawitało pierwsze 16 sztuk tych autobusów. W następnym roku przybyło następne 10 sztuk, a w 1970 r. kolejne 13 Sanów H100. Łącznie po Szczecinie od czerwca 1970 r. na mniej obciążonych liniach jeździło 39 Sanów H100B, oznaczonych numerami taborowymi od 29 do 67. W połowie lat 70. ub. wieku zaczęto wycofywać je ze szczecińskiej komunikacji miejskiej i kierować do obsługi linii miejskich w Stargardzie Szczecińskim oraz Świnoujściu.

Szczeciński San H100 został w styczniu 2003 r. sprowadzony przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej do Szczecina ze złomowiska w Krzyżu Wielkopolskim, jako autobus niemal kompletny, jednak zniszczony i niesprawny technicznie. Ocalony San wyprodukowany został w 1968 roku i jest w wersji międzymiastowej. Po długich i żmudnych przygotowaniach, w maju 2003 roku autobus został przetransportowany do Sanoka. Znajdująca się tam fabryka autobusów Autosan S.A., w której wiele lat temu San został zbudowany, zgodziła się nieodpłatnie wykonać remont kapitalny nadwozia oraz odtworzyć wnętrze autobusu.

Równocześnie z zakończeniem remontu kapitalnego w Sanoku, rozpoczęto przygotowania do remontu kapitalnego układu napędowego. W kwietniu 2005 r. autobus został przetransportowany z Sanoka do Starachowic, do znajdującego się tam oddziału firmy MAN-STAR Trucks & Buses Sp. z o.o., która zgodziła się nieodpłatnie wykonać remont kapitalny oraz niezbędną rekonstrukcję układu napędowego. Silniki do autobusów San H100 produkowane były właśnie w fabryce w Starachowicach.

Po zakończeniu remontu w Starachowicach, w marcu 2006 r. wyremontowany autobus został przetransportowany do Szczecina, na teren bazy Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”, gdzie stacjonował trzy lata wcześniej. Koszty transportu autobusu ze Szczecina do Sanoka oraz ze Starachowic do Szczecina, a także koszt wykonanego odpłatnie w Starachowicach remontu układu elektrycznego, zostały pokryte z dotacji otrzymanych od Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Nasze Towarzystwo ze środków własnych pokryło natomiast koszt transportu autobusu z Sanoka do Starachowic.

Po powrocie autobusu do Szczecina, SPA Klonowica własnym sumptem dokończyło rekonstrukcję deski rozdzielczej oraz odnowiło fotel kierowcy. W chwili obecnej zostały jeszcze do wykonania niektóre prace wykończeniowe. Przede wszystkim wciąż nie zostały skompletowane wszystkie aluminiowe listwy zewnętrzne, których szczeciński autobus został pozbawiony, a które po przygotowaniu będą zgodnie z oryginałem zamontowane do autobusu. Brakuje także zamknięć klap bocznych oraz mechanizmu zamka drzwi kierowcy. Drobnych uzupełnień wymaga też deska rozdzielcza.

Nasze Towarzystwo nie było jak dotąd w stanie pozyskać wszystkich brakujących elementów, przy tym niestety nie dysponujemy wystarczającymi środkami finansowymi, pozwalającymi na pokrycie niezbędnych kosztów. Zwracamy się zatem do wszystkich czytających tę stronę z apelem o pomoc przy doprowadzeniu do końca odbudowy jednego z nielicznych ocalałych autobusów marki San. W szczególności zwracamy się do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek elementy, części, lub detale od starych autobusów, albo wiedzą o możliwościach ich pozyskania, czy też w inny sposób są w stanie nam pomóc, o kontaktowanie się w tej sprawie z STMKM.

Głęboko wierzymy, iż zbliżająca się ku końcowi odbudowa unikatowego zabytkowego autobusu San H100 przełamała stereotyp, że w Polsce nie jest możliwe ratowanie historii.

Wszystkie osoby oraz instytucje, które chciałyby wspomóc finansowo przywrócenie dawnej świetności uratowanemu autobusowi San H100, proszone są o wpłaty na konto:

Bank Pekao S.A. I Oddział w Szczecinie, 22 1240 3813 1111 0010 2790 7895

z dopiskiem „San”.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do skontaktowania się listownego z nami na niżej podane adresy:


Poczta tradycyjna:

Szczecińskie Towarzystwo
Miłośników Komunikacji Miejskiej

ul. Niemierzyńska 18A
71-441 Szczecin


E-Mail:

stmkm@poczta.fm

Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej jest organizacją pożytku publicznego. Możesz pomóc w odbudowie zabytków, deklarując 1% podatku na ten cel. Nr KRS: 0000168933.


Powrót do podstrony "San H100"
Strona główna serwisu STMKM

Opracowanie: Robert Łubiński, 2006