Wizualizacja koncepcji architektonicznej, zaprezentowanej w dniu 15.06.2005 r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta w Szczecinie

W dniu 15.06.2005 r. w Urzędzie Miasta Szczecin odbyło się spotkanie, którego tematem było omówienie wykonanej na zlecenie Urzędu Miasta koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Niemierzyńskiej 18a, z przeznaczeniem na Muzeum Techniki (hala byłej zajezdni) oraz Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych (kamienica frontowa).

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Paweł Szczyrski - Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych, Lech Karwowski - Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, dr hab. prof. Jerzy Stelmach - Dziekan Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Małgorzata Jankowska - Miejski Konserwator Zabytków, Andrzej Oryl - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Hans van de Sanden - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji oraz przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych (m.in. STMKM).

Na spotkaniu omówiono zaawansowanie prac nad zagospodarowaniem terenu zajezdni. Pokazano krótką prezentację multimedialną i przedstawiono plansze obrazujące koncepcje adaptacji poszczególnych elementów architektonicznych.

Celem przedstawionego projektu jest rewitalizacja zaniedbanej społecznie i architektonicznie części dzielnicy Niebuszewo i częściowa realizacja postulatu Strategii Rozwoju Miasta - założenia Muzeum Techniczno-Przyrodniczego. Koncepcja zakłada zachowanie dotychczasowej architektury oraz nie przewiduje wybudowania dodatkowych budynków.

Tekst i foto: za Biurem Prasowym Prezydenta Miasta, 2005 r.

Poniżej przedstawiamy zaprezentowaną na spotkaniu wizualizację koncepcji architektonicznej

Animacja filmowa

KURIER SZCZECIŃSKI 31.12.2004    GŁOS SZCZECIŃSKI 16.06.2005    TELEWIZJA POLSKA 1.01.2006


Powrót do podstrony "Zajezdnia Niemierzyn - od zajezdni do muzeum"
Powrót do podstrony "Ciekawostki komunikacyjne"
Powrót do strony głównej serwisu

Opracowanie: Robert Łubiński