_ Mimochodem _
_ ciekawostki ze starych gazet _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34


Tramwajarze Szczecina
zwiększeniem wydajności pracy
uczczą święto 1 Maja

kobiety wozowni Pogodno podejmują zobowiązania

     Pracownicy MPK w Szczecinie podjęli zobowiązanie produkcyjne na cześć Święta Pracy.

     W zajezdni Niemierzyn nocna i dzienna zmiana warsztatów zobowiązała się wykonać naprawę wozów silnikowych Nr 127 i 162 do 25 kwietnia.
     P. Miciak, z zajezdni Pogodno, który wykonuje dotychczas 150 proc. normy, zobowiązał się wykonać 155 proc. i wyszkolić do 1-go maja dwóch uczni. Również Wesołowski, Gomuła, Bałtrosz, Mikuliszyn, Glabas i Gorczyński zobowiązali się podnieść wydajność pracy o 10 proc. w II kwartale.
     Kobiety tej wozowni jak np. Glegocka, Jańska, Płończyk, Jastrzębska i Kamińska zobowiązały się wymyć po jednym wagonie do 1 kwietnia.
     Motorowi Kaczmarek, Świątkowski, Szostkowski, Szplicki i Ejsmont zobowiązali się przejechać zaplanowane 30 tys. km. oraz dodatkowo bez głównego remontu od 5-ciu do 7 tys. km.
     Pracownicy zajezdni Golęcino i Warsztatów Głównych też podjęli zobowiązania grupowe i indywidualne.
     Zobowiązania podjęte przez załogę całego przedsiębiorstwa są dowodem zrozumienia zadań postawionych przez Partię, Rząd Ludowy i są zarazem dowodem dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa.
     Pracownicy MPK rzucili Załogom Zakładów Gospodarki Komunalnej woj. szczecińskiego wezwanie do masowego współzawodnictwa 1-szo Majowego.

(em)

Kurier Szczeciński - 29-03-1951 r.

Szczecińscy tramwajarze też

we Froncie Narodowym

    Ja już tu byłem 17 lipca 1945 roku - zaczyna swoje opowiadanie Zdzisław Florsz, naczelnik wydziału ruchu MZK - wtedy jeszcze o tramwajach mowy nie było. Ale wzieliśmy się ostro do roboty. Razem z kolegą Skibińskim zaczęliśmy od szkolenia personelu konduktorskiego. Początkowo mieliśmy tylko 36 osób, po 18 w grupie. Pracowało się w ciężkich warunkach. Braków technicznych było bez liku i personel płynny. Nie dostawaliśmy regularnie poborów, nie mieliśmy stołówki. Ale dawaliśmy sobie radę. Mieliśmy zdrowe ręce i dużo chęci do pracy. Po szkoleniu znajdowaliśmy jeszcze czas na odgruzowywanie naszych nakładów.
    Pierwsze wozy wyjechały 15 sierpnia. Była to 3-ka, która jechała wtedy od Niemierzyna do Bramy Portowej. Po tygodniu wypuściliśmy 7-kę, od placu Żołnierza do Stoczni.
    - A pierwsi konduktorzy, czy jeszcze jeżdżą? - pytamy z zaciekawieniem.
    - Tak, jest jeszcze Józef Komorowski; Wojciech Babiasz teraz jeździ jako motorowy, Antoni Wiśniewski jest w autobusach, a nasze kobiety - Stanisława Szałęga została nawijaczką tworników silnikowych w naszych warsztatach, a Maria Owczarek jest pracownicą umysłową.
    - No, a jakie macie plany na przyszłość?
    - Przede wszystkim z Planie 6-letnim przewidziane jest uruchomienie pętlicy w lasku Arkońskim, co da bezpośrednie połączenie z ul. Wawrzyniaka do ul. Mickiewicza. Jeżeli zaś chodzi o te "nieszczęsne" przystanki, o których tyle się w naszym mieście mówi, zamierzamy uruchomić przystanek przy pl. Stalina dla linii 4, a zniesiemy przystanek przy ul. Leona Heyki. Doszliśmy do wniosku, że przeniesienie tego ostatniego na róg Celnej będzie korzystniejsze dla ludzi pracy. Dostaliśmy zresztą szereg petycji z zakładów pracy, jak Rzeźnia Miejska i Urząd Celny, ktorych pracownicy proszą właśnie o przeniesienie tego przystanku. Tak samo na Żelechowie zniesiemy przystanek na ul. Ludowej a uruchomimy przy Blizińskiego.
    - I co jeszcze obiecujecie szczeciniakom?
    - Możecie napisać, że już niedługo będą ustawione tablice przystanków i rozkłady jazdy. Już są dokładne rozkłady jazdy u motorowych. Poza tym w każdą niedzielę od pl. Żołnierza w kierunku boisk sportowych jeżdżą 4 autobusy.
    Od 20 tego miesiąca uruchomimy również autobusy od MRN do WRN i w kierunku do szpitali przy Piotra Skargi i Unii Lubelskiej.
    Również kursować będą autobusy od Niebuszewa na Warszewo. Widzicie więc - uśmiecha się do nas p. Florsz - że MZK stara się na prawdę zaspokoić wszystkie potrzeby szczecńskiego święta pracy. W narodowym froncie walki o pokój i Plan 6-letninie zabraknie szczecińskich tramwajarzy!
Kurier Szczeciński - 17-04-1951 r.

NEXT

HISTORIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ    GALERIA HISTORYCZNA    SZCZECIN


Powrót do strony głównej serwisu

Opracowanie: Elżbieta Szczerska, 2005