_ Mimochodem _
_ ciekawostki ze starych gazet _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34


__Z Szczecina do Polic__

Tramwaj na szynach kolejowych

Tor kolejowy eksploatowany wspólnie przez
PKP i MZK

      Komunikacja na obszarze wielkiego Szczecina nastręcza jeszcze dużo trudności i liczne problemy. Rozwiązać ich narazie nie można ze względu na wielkie koszty. Jednak inżynierowie Zarządu Miejskiego szukają ciągle sposobów, aby najłatwiej i najtaniej wprowadzić udogodnienia komunikacyjne.
      Najwięcej trudności mają przedmieścia, a zwłaszcza najdalej położone. Nie mają połączenia tramwajowego ze śródmieściem, a linia autobusowa nie wystarcza na codzienne potrzeby. Tak jest np. z dzielnicami północnymi wzdłuż Odry.
      Komunikacja z Żelechowem i Golęcinem zostanie znacznie usprawniona jeszcze w bieżącym roku, kiedy zlikwiduje się uciążliwe przesiadanie z tramwaju Nr. 5 na Nr. 6 i przyspieszy w ten sposób podróż o 16 minut. W dalszym jednak ciągu pozostanie problem komunikacji z Gocławiem, Stołczynem, Skolwinem, Mścięcinem i Policami.
      Ponieważ dzielnice te szybko się aktywizują w związku z uruchomieniem nowych zakładów, należy liczyć się z koniecznością szybkiego usprawnienia komunikacji.
      Wybudowanie nowej linii tramwajowej na tak długiej trasie przekracza narazie możliwości finansowe Zarządu Miasta. Ale tu pomocny okazał się ciekawy i śmiały projekt techniczny.
      Oto tory tramwajowe linii Nr. 6 przedłużonoby jedynie kilkaset metrów aż do skrzyżowania z torami kolejowymi, poczym tramwaj poszedłby dalej po nim, aż do Polic. Należałoby jedynie wybudować powietrzną sieć elektryczną. Zaznaczyć należy, że w Szczecinie szyny tramwajowe posiadają wyjątkowo rozstęp szyn identyczny z kolejowymi.
      Projekt ten omawiano już z władzami kolejowymi, które wyraziły zgodę na wspólne eksplatowanie istniejącego toru. Obliczono, że koszt realizacji wyniesie ok. 100 mil. zł.
      Jak się dowiadujemy, suma ta nie jest przewidziana w budżecie na rok przyszły. Ze względu na pilność zagadnień komunikacji z dzielnicami przemysłowymi uważamy, że sprawę należałoby przyspieszyć.

Kurier Szczeciński - 13-08-1949 r.

Tramwaj sprzed 100 lat

Sensacja na Pl. Grunwaldzkim

Filmowcy nakręcają szczecińską krótkometrażówkę

      Wczoraj na Placu Grunwaldzkim obserwowaliśmy niecodzienną scenę. Otoczony tłumem ciekwaskich powoli rusza stary wóz tramwajowy, wyciągnięty z jakiegoś muzeum przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne. Ozdobny okap dachu i rzeźbione ramy okien - to pradziadek naszego tramwaju. Ciągnie go wychudła szkapa. Woźnica w liberii, w sztywnym kołnierzyku, z podkręconymi wąsami - groźnie strzela z bicza. Panie w strojach sprzed stu lat zajmują miejsca w tym dziwacznym pojeździe.
      Oto ostatnie sceny z nakręcanego obecnie filmu krótkometrażowego pt. "Jak zmusiliśmy energię elektryczną do pracy". Treść filmu obejmuje czasy od pierwszej lampki naftowej i od konnego tramwaju - po dzień dzisiejszy. Jest to druga krótkometrażówka Ekipy Szczecińskiej, której wszystkie prace związane są ściśle z tematyką Pomorza Zachodniego. Miejsce artystów zajmują tu wyłącznie ludzie pracy, wyznaczeni przez Urząd Zatrudnienia. Kostiumy wypożyczyła dyrekcja Państw. Teatru Polskiego w Szczecinie.
      Reżyser p. Ewald Podolski i operator inż. Muchowski zapewniają, że za 2 miesiące zobaczy Szczecin swoją pierwszą krótkometrażówkę.

Kurier Szczeciński - 14-09-1949 r.

NEXT

HISTORIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ    GALERIA HISTORYCZNA    SZCZECIN


Powrót do strony głównej serwisu

Opracowanie: Elżbieta Szczerska, 2005