_ Mimochodem _
_ ciekawostki ze starych gazet _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34


Przez moje okulary

"Nie wychylać się"

     Za wzorem Kolei Państwowych tramwaje miejskie zainstalowaly sobie w niektórych wagonach na oknach napisy "Nie wychylać się". Ma to swoje głębokie uzasadnienie. Napis bowiem "Nie wychylać się" stwarza atmosferę powagi, a nawet powiedziałbym grozy. Stwarza sugestię, że tramwaje miejskie pędzą z tak zawrotną szybkością, że wychylanie się przez okno spowodować może nieuchronną śmierć, a co najmniej ciężkie kalectwo.
     Pozornie wszystko jest w porządku. Ostatecznie tramwajom wolno dbać o podniesienie autorytetu, a troska o zdrowie pasażera godne jest najwyższej pochwały. Tak jest jednak tylko pozornie. W praktyce bowiem wychylanie się nastręcza niepokonane trudności w postaci hermetycznie zamkniętych okien, których żadna siła ludzka nie zdoła otworzyć. Poprostu są tak zbudowane. Tak więc wychylać się możnaby było jedynie po uprzednim wybiciu szyby, lub też przez wietrznik. Niech ktoś spróbuje wychylać się przez wietrznik...
     Podobnie ma się sprawa w pewnej instytucji. Na ścianach umieszczone napisy "Pluć tylko do spluwaczki". Również godne pochwały. Dbałość o higienę itp. Napróżno jednak, drogi Czytelniku, szykałbyś tej spluwaczki. Poprostu zapomniano o niej. Napis jest, a spluwaczki nie ma. Trudno, żeby każdy interesant przynosił w kieszeni spluwaczkę i pluł do niej pod napisem.
     Są i inne tego typu napisy. W oddalonej dzielnicy umieszczono piękną, emaliowaną tablicę "Postój dorożek". Od czasu jednak odzyskania Szczecina nie stała tam ani jedna dorożka. Na stale otwartych bramach widnieją tabliczki "Uprasza się bramę zamykać", a na stale zamkniętych drzwiach napis "Pchnąć". Pchać można te drzwi aż do zupełnego wyczerpania.
     Proponuję w niektórych punktach miasta umieścić napisy "Uprasza się nie oddychać". Wszyscy się będą do nich stosować z równym skutkiem jak do wyżej wymienionych.
BAMBINO
     P.S. Wspomniany w felietonie "Gdzie jest Kreckowerstrasse" gauleiter Cobus stracił trochę na humorze. Napis "deutsche arbeitsfront" został juz zamalowany. Brawo!

Kurier Szczeciński - 16-10-1948 r.

Rozbudowa komunikacji miejskiej
postępuje planowo

     Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Szczecinie plan przewiezienia w roku 1948 - 40 milionów pasażerów wykonały już w 9 miesiącach. Z preliminowanych 5.400.000 wozokilometrów - w ciągu 9 miesięcy osiągnięto już 4.500.000 w/km. Jeżeli chodzi o tabor - to przewidywano, iż w końcu 1948 roku będą w ruchu 44 wozy motorowe i 60 przyczepnych, tymczasem już teraz MZK posiada 45 motorów i 62 przyczepki, które kursują na trasie 38,6 km. W tym samym czasie przeprowadzono 72 generalne remonty w miejsce planowanych 60 i wykonano budżet w 85 procentach w stosunku rocznym.
     W r. bież. MZK uzyskały kredyty w wysokości 45 milion. zł. z przeznaczeniem na inwestycje. Roboty wykonano już w 84 proc. odbudowując: linię średnicową do portu, sieć górną na ul. Ku Słońcu, i 5 km kabla ziemnego. Nadto odbudowano znaczną ilość taboru i zakupiono 7 autobusów. Realizowany już plan połączenia Gumieniec ze Szczecinem pozwoli przewozić 500.000 pasażerów miesięcznie.
     Mimo tych osiągnięć Komunikacja miejska cierpi jeszcze poważnie na opóźnienia. Obliczono, iż w ciągu ubiegłych 9 miesięcy tramwaje miejskie miały 3 000 godzin opóźnień. Główną przyczyną były przerwy w dostawie prądu wskutek uszkodzeń kabli.
(u)

Kurier Szczeciński - 17-11-1948 r.
Przesunięcie terminu
wydawania mięsa na kartki

    Wydział Przemysłowo - Aprowizacyjny podaje do wiadomości, że w środę dn. 17 bm. mięso na kartki nie będą wydawane. - Wyznaczony termin został przesunięty na jeden z ostatnich dni miesiąca, o czym odbiorcy będą powiadomieni.

Kurier Szczeciński - 17-11-1948 r.

NEXT

HISTORIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ    GALERIA HISTORYCZNA    SZCZECIN


Powrót do strony głównej serwisu

Opracowanie: Elżbieta Szczerska, 2005