_ Mimochodem _
_ ciekawostki ze starych gazet _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34

LISTY DO REDAKCJI:

Konduktorzy nie orientują się
w planie miasta

      A teraz uwaga pod adresem Zarządu Tramwajów Miejskich! - W święto zwycięstwa zdecydowałem się uczestniczyć w akademii w Teatrze Polskim. Jako "homo novus" nie znam jeszcze miasta. Wsiadłem więc do tramwaju (siódemki), pytam konduktora o Teatr Polski - ul. Swarożyca. Kazał mi jechać do końcowego przystanku. Stanąłem wreszcie przed "leżącym mostem" i znalazłem się w obozie dla niemców. Milicjanci regulujący ruch na ulicach również nie mogli udzielić informacji. Korzystałem jeszcze z innych linii tramwajowych - niestety, również poomacku. Konduktorzy zupełnie nie orientują się w planie sytuacyjnym miasta. Czy ne zachciałaby Dyrekcja przez zaangażowaniem konduktorow przeszkolić ich w kierunku poznania ulic, placów itd. Zaoszczędziłoby to mieszkańcom niepotrzebnych wydatków i złości na panujące tu nieporządki.
      Szczecin pretenduje do miasta wielkiego, do miasta "okno na świat".
      Zechciejmy zatym we wszystkich kierunkach wytężyć siły, by społeczeństwo czuło się tu dobrze.
Obserwator

Kurier Szczeciński - 18-05-1946 r.Kupimy:

anyż, koperek, miętę, różne korzenie. Oferty pod "Hurtownia Apteczna" do "Par" Poznań, Ratajczaka 7 pod 1004.

Kurier Szczeciński - 27-11-1945 r.

Nowa placówka kulturalna

Otwarcie świetlicy Tramwajów Miejskich

      (f) W budynku warsztatów głównych Tramwajów Miejskich przy ul. Krzysztofa Kolumba odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy tramwajowej. Uroczystość ta zbiegła się z rocznicą uruchomienia pierwszego tramwaju w Szczecinie.
      W świetlicy zgromadziła się liczna rzesza tramwajarzy i zaproszeni goście. Obszerny lokal świetlicy, urządzonu skromnie, posiada małą scenkę do popisów artystycznych zespołów amatorskich. Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi przez przedstawiciela WRN, ob. Dąbrowicza. Następnie ks. proboszcz Kinder dokonał poświęcenia świetlicy i wygłosił do obecnych krótkie przemówienie, życząc nowo - powstałej placówce kulturalnej pięknego rozkwitu.
      Z kolei zabrał głos dyr. Pogonowski, przypominając przejęcie tramwajów miejskich z rąk niemieckich i uruchomienie pierwszych linii. Mimo wielkich trudności i ciężkich warunków pracy, tramwaje są jednym z najlepiej prosperujących i dochodowych przedsiębiorstw miejskich. Przed tramwajami stoją jeszcze duże zadania rozbudowy i usprawnienia komunikacji. Do takich osiągnięć będzie należało niewątpliwie przedłużenie linii "7" po odbudowaniu mostu przy ul. Mickiewicza oraz założeniu sieci autobusowej.
      Następnie przedstawiciel MRN, dr. Jakubowski oraz WRN, Dąbrowicz wyrazili uznanie dla dokonanych osiągnięć przez pracowników i dyrekcję Tramwajów Miejskich.
      Wice - Prezydent miasta inż. Kotowski wyróżnił tych pierwszych pracowników, którzy mimo ciężkich warunków aprowizacyjnych i niskiego wynagrodzenia w okresie początkowym wytrwali na posterunku pracy.
      Jako ostatni zabrał głos przewodniczący Rady Zakładowej, dziękując Dyrekcji Tramwajów i Zarządowi Miejskiemu za poparcie i zajęcie się ciężką dolą tramwajarzy, w wyniku czego zawarto korzystną umowę zbiorową.
      Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Występowali tramwajarze w różnych skeczach i śpiewach, zdobywając sobie oklaski widowni. Szczególnie udanie wypadła melo - deklamacja o Polsce i skecz "Proszę płacić".

Kurier Szczeciński - 21-08-1946 r.

NEXT

HISTORIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ    GALERIA HISTORYCZNA    SZCZECIN


Powrót do strony głównej serwisu

Opracowanie: Elżbieta Szczerska, 2005