_ Mimochodem _
_ ciekawostki ze starych gazet _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34Rozbudowa połączeń tramwajowych
miasta z portem

      Wobec przejęcia portu na odcinku Dolnej Odry, koniecznym jest uruchomienie komunikacji tramwajowej na trasie linii nr. 7 od ulicy Przemysława aż do Golęcina. W ten sposób trasa "siódemki" będzie najdłuższą ze wszystkich linii tramwajowych Szczecina, bowiem wynosić będzie ponad 10 km. W ostatnim czasie naprawiono sieć i tory na długości 4,6 km. - od początku ul. Przemysława, wzdłuż wybrzeża portowego do Golęcina. Najwięcej trudności sprawia ominięcie zerwanego mostu przy ul. Szczepanowskiego. Wobec tego trasa linii nr. 7 nie będzie prowadzić jak dawniej ul. Pawła Stelmacha i Lubeckiego, a wprost ul. Przemysłową. Położenie 500 mtr. torów na tym odcinku wiąże się z kwestią funduszów. Ażeby przeprowadzić tę inwestycję Dyrekcja tramwajów i autobusów miejskich zwróciła się z prośbą do Oddziału Delegatury Rządu do spraw wybrzeża - o przyznanie na ten cel sumy pół miliona zł.
      Wykonanie prac potrwa prawdopodobnie 2 do 3 miesięcy.

Remonty i inwestycje

      Sercem Tramwajów Miejskich są warsztaty główne położone przy ul. Krzysztofa Kolumba. Objekt ten był poważnie zniszczony i odbudowany został zaledwie w 20 proc. W tej chwili czynna jest stolarnia i część warsztatu mechanicznego. Po uzupełnieniu brakujących obrabiarek, warsztaty główne będą zupełnie samowystarczalne i niezależne od innych zakładów mechanicznych, które dawniej przeprowadzały remonty i naprawy dla miejskich tramwajów. W ostatnich dniach rozpoczęto już szklenie zabudowań warsztatowych.
      Z ogólnej liczby 5 wozowni używane są obecnie dwie. Z chwilą przedłużenia linii 7 do Golęcina uruchomiona zostanie również trzecia wozownia. Przy każdej remizie znajdują się warsztaty pomocnicze, które wykonują drobne naprawy wozów tramwajowych.
      Na terenie całego miasta istnieją 4 poczekalnie tramwajowe, z których dwie remontuje się.
      Z ostatnich prac wymienić należy również naprawę nawierzchni na pl. Sprzymierzonych, na pl. Zwycięstwa, na pl. Grunwaldzkim i na pl. Stalina.
      Warsztaty tramwajowe wykonały szereg tablic ostrzegawczych, które ustawia się w najruchliwszych punktach miasta. Pracę tę trzeba zaczynać od nowa, bowiem przewracanie i łamanie tych tablic przez nieuważnych kierowców jest na porządku dziennym.

Tabor tramwajowy

      W ruchu jest już 18 wozów tramwajowych i 16 przyczepek. Kierownictwo tramwajów nosi się z zamiarem uruchomienia dalszych 10 pociągów tramwajowych na "Dni Szczecina". Oprócz wozów pasażerskich wyremontowanych zostało rownież 5 wozów warsztatowych, wóz do czyszczenia szyn, solarka i pług odśnieżny. Obecna ilość uruchomionych wozów tramwajowych w zupełności pokrywa bieżące zapotrzebowanie.

Szkolenie personelu technicznego

      Tramwaje szczecińskie walczą z poważnymi trudnościami zarówno natury technicznej jak i też z brakiem fachowych sił. Ażeby braki te uzupełnić przeprowadza się szkolenie konduktorów i motorniczych. Kandydaci na kierowcow przechodzą dwutygodniowe przeszkolenie u wozomistrza na specjalnym wozie szkoleniowym, a potym cztery tygodnie prowadzą samodzielnie wóz, pod stałą kontrolą. Przeprowadzane są również kursy dla personelu technicznego, którego zadaniem jest konserwowanie i naprawa taborów. Napraw tych jest niestety bardzo dużo, bowiem częste są zderzenia z pojazdami mechanicznymi z winy kierowcow samochodowych.

      Najtrudniejszy okres pierwszych inwestycji zamknęły Tramwaje Miejskie dodatnim saldem efektywnych rezultatów. Powoli instytucja ta staje się dochodową i już w najbliższym czasie będzie samowystarczalną finansowo.
Z. S.
Kurier Szczeciński - 14-03-1946 r.

O tramwaj nocny z Dworca Głównego

      (b) Podróżni przybywający do Szczecina pociągiem gdyńskim, który przychodzi o godz. 21.20, zmuszeni są do nocowania w poczekalniach dworcowych. Tylko niewielkie grupki odważniejszych udają się pieszo do domów.
      Ponieważ tramwaje po godzinie 20-tej zjeżdżą już do remiz, nader pożądanym byłoby uruchomienie przez Dyrekcję Tramwajów Miejskich jednego wozu motorowego z przyczepką, który oczekiwałby przed dworcem na podróżnych przybywających tym pociągiem. Trasa tego nocnego tramwaju winna biec najbardziej zaludnionymi dzielnicami miasta t. j. trasą linii nr. 3 do Placu Teatralnego, następnie ul. Ledóchowskiego i Al. Wojska Polskiego do końcowego przystanku linii nr. 1.

      Przy podwyższonej do pewnej wysokości ceny biletu, kurs tego tramwaju nie powinien być deficytowy, a będzie wielkim udogodnieniem dla przyjezdnych, zmuszonych do świtu biwakować na zniszczonym dworcu kolejowym. Tego rodzaju nocne tramwaje kursują już w szeregu innych miast.

      Ponadto w związku z dłuższym dniem pożądanym byłoby rożważenie przez Dyrekcję Tramwajów możliwości przedłużenia ruchu tramwajowego do późniejszych godzin wieczorowych.

Kurier Szczeciński - 07-04-1946 r.


        Zlecenia na
Reklamy w Tramwajach Miejskich w Szczecinie
          przyjmuje wyłącznie Spółdzielnia Wydawnicza "CZYTELNIK"
          przez swoje Biuro Reklamy
w lokalu "Czytelni Nowoczesnej Lector"
          Al. Piastów 74, (wejście od ul. Jagiellońskiej)
NEXT

HISTORIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ    GALERIA HISTORYCZNA    SZCZECIN


Powrót do strony głównej serwisu

Opracowanie: Elżbieta Szczerska, 2005