Lotnisko

      Pierwsze lotnisko w Szczecinie było na poligonie wojskowym na Krzekowie. W 1909 roku wylądowali tutaj bracia Wright na swoim największym wówczas szybowcu. Całe tłumy Szczecinian ciągnęły wówczas na Krzekowo żeby wziąć udział w pokazie lotów. Szybowiec braci Wright rzeczywiście wystartował i utrzymywał się w powietrzu całe 5 minut.
      Następne lotnisko znalazło swe miejsce na łąkach nad jez. Dąbskim. Samoloty - hydroplany lądowały częściowo na wodzie, aby uchronić się od rozbicia. Wykorzystywane było regularnie od 1921 roku, kiedy Szczecin włączył się do obsługi lotniczej na trasie Berlin - Królewiec. W Szczecinie było międzylądowanie. W tym samym roku trasę przedłużono do Rygi. Od 1922 roku rozpoczął się regularny ruch pasażerski.
      W 1924 roku przystąpiono do budowy lotniska w Dąbiu. Wielkość łąki przeznaczonej do lądowania wynosiła 1800 x 900 metrów. Łąkę obsiano dodatkowo trawą i zwałowano. Jednocześnie zbagrowano część jez. Dąbskiego aby utrzymać należytą głębokość. Wytyczono w wodzie trzy "kanały", traktując je jako pasy startowe. Równocześnie zbudowano wieżę kontrolną, halę odpraw lotniczych, oraz żuraw do podnoszenia hydroplanów z wody. Przy drodze do Dąbia zbudowano stację paliwa z podziemnym bunkrem. Później drogę zamknięto całkowicie dla ruchu i włączono do terenu lotniska. Otwarcie lotniska nastąpiło w 1927 roku. W 1929 roku wylądowała największa niemiecka maszyna latająca "Dornier Do-X" - lotnisko wytrzymało jego ciężar. Od tego momentu zostało uznane za pełnowartościowe lotnisko. W 1931 roku lądował na nim, a właściwie cumował największy pasażerski statek powietrzny świata, dzieło Ferdynanda hr. von Zeppelina, czyli liczący 236 m długości sterowiec "Zeppelin".
      W latach 1927-1939 lotnisko uzyskało połączenie radiowe, wybudowano hale, warsztaty, budynek administracyjny, działała także szkoła pilotów, którą przeniesiono potem do Kwedlinburga. W następnych latach lądowanie na wodzie stało się jednak niewygodne, bowiem jezioro zarastało i było za płytkie dla wielkich samolotów jak "Dornier Do X" czy "Junkersów". W 1930 roku samolot linii szczecińskiej spadł na Bornholmie w skutek oblodzenia, a w 1935 roku wkrótce po starcie spadł w Puszczy Bukowej, wszyscy pasażerowie zginęli. W latach 1937-1938 wybudowano nowe utwardzone pasy startowe wykorzystując dawną szosę do Dąbia.
      W 1924 roku otwarto linię do Kopenhagi, Gdańska, Wrocławia i Göteborgu. W lecie kursowały specjalne samoloty przewożące kuracjuszy. W samym Dąbiu znajdowały się pasy startowe i kasy biletowe. Informacja i kasy biletowy były także na Dworcu Głównym. Lotnisko w Dąbiu było lotniskiem cywilnym. Zostało zamknięte dla lotów pasażerskich w momencie rozpoczęcia wojny w 1939 roku.
      Większość obiektów odbudowano po 1945 roku. Przez wiele lat powojennych obszar ten pełnił nadal funkcję lotniska cywilnego i sportowego dla miasta. W związku z tym, wszystkie wybitniejsze osobowości przybywające do Szczecina były tutaj oficjalnie witane przez władze miasta i województwa, m.in.: prezydent B. Bierut w 1946 roku, premier ZSRR N. Chruszczow w 1959 roku. Tutaj też odbyło się pierwsze spotkanie papieża Jana Pawła II z mieszkańcami Szczecina w 1987 roku, oraz szereg innych osób.

W "Kurierze Szczecińskim" w dniu 18 września 1946 roku wydrukowano komunikat (pisownia oryginalna):

Z życia Areoklubu Szczecińskiego

     Aeroklub Szczeciński wzywa wszystkich
którzy chcą budować modele samolotów i
szybowców do zgłoszenia się w lokalu klu-
bowym celem odpowiedniego zorganizowania
pracy modelarskiej. Zgłoszenia są przyjmo-
wane codziennie w godz. od 10 - 12 oraz od
16 - 19 w lokalu AS, Al.Wojska Polsk. 29
II p. Modelarnia jest zaopatrzona w materia-
ły, marzędzia i pomoc naukową. Pracuje pod
kierownictwem instruktora. Udział w mode-
larstwie bezpłatny.

     Od wtorku 17 bm. na lotnisku Aeroklubu
Szczecińskiego w Starym Dębie rozpoczyna-
ją się stale trening na nowych maszynach
Aeroklubu. Narazie przyjmuje się zgłosze-
nia pilotów, którzy posiadają przedwojenną
licencję pilota turystycznego lub wojskowe-
go, bądź też uzyskali tę licencję w czasie
wojny. Loty treningowe odbywają się w
każdy wtorek i piątek. Odjazd samochodami
sprzed lokalu A. S., Al. Wojska Polskiego
29 o godz. 15,30.

HISTORIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ    GALERIA HISTORYCZNA


Powrót do podstrony "O Szczecinie"
Powrót do strony głównej serwisu

Opracowanie: Elżbieta Szczerska, 1999