Kronika biletów komunikacji miejskiej

lata 1945 - 1952

Tramwaje i Autobusy Miasta Szczecina
Miejskie Zakłady Komunikacyjne Miasta Szczecina

W czasie drugiej wojny światowej szczecińska komunikacja poniosła olbrzymie straty. Tory i sieć trakcyjna uległy zniszczeniu od 15% w dzielnicach peryferyjnych do nawet 100% w centrum i okolicach portu. Zniszczone zaplecze i brak możliwości szybkiego druku polskich biletów sprawił, iż w pierwszych latach powojennych konduktorzy sprzedawali przedwojenne niemieckie bilety, najczęściej ostęplowane polską pieczatką. Pierwsze polskie bilety pojawiły pod koniec lat czterdziestych. Wraz ze zmianą w 1950 roku nazwy przedsiębiorstwa z "Tramwaje i Autobusy Miasta Szczecina" na "Miejskie Zakłady Komunikacyjne Miasta Szczecina" wprowadzono również nowe bilety, odróżniające się od wcześniej stosowanych. Bilety, podobnie jak przed wojną, można było nabyć u konduktora w wagonie. Od samego początku funkcję tą, w odróżnieniu od lat przedwojennych, mogły pełnić również kobiety.


Tramwaje i Autobusy Miasta Szczecina MZK


Lata 1879 - 1945Lata 1952 - 1976Lata 1976 - 1991Lata 1991 - 1995Lata 1995 - 2002

Powrót do podstrony "Kronika biletów"
Powrót do strony głównej serwisu