Szczecins Veteranklubb för publika kommunikationer

Välkomna till en kort information om vår veteran klubb (STMKM)

Förkortas (STMKM)

STMKM bildades i november 1998 av femton stycken spårvagnsentusiaster, i december 1999 registrerades STMKM hos myndigheterna. Redan den 19 december 1998 avhölls den första officiella sammankomsten.

Staden Szczecin hade en spårvagn typ 4N (nr 216) restaurerad av stadens kommunala Verkstäder (Miejski Zaklad Komunikacyjny) år 1995. Den största veteranträffen på 50 år ägde rum i september 1999 arrangerad tillsammans med olika kommunala inrättningar Miejski Zaklad Komunikacyjny (MZK), Zarzad Komunikacji Miejskiej (ZKM) och Szczecinsko-Polickie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne (SPPK) cirka tusen stadsbor och många spårvagnsentusiaster deltog i manifestationen. STMKM har arrangerat många olika sammankomster med veteran spårvagnar och dito bussar.

Vår klubb innehar för närvarande fem stycken spårvagnar. I juli år 2001 sattes vi vår äldsta spårvagn i bruk typ Bremen 144 tillverkningsår 1926. STMKM innehar ytterligare några vagnar av typ N vilket planeras renoveras nästkommande år. Här hittar du den viktigaste informationen om våra veteranspårvagnar (bara på polska).


I STMKM verksamhet omfattar även veteranbussar. När vår klubb började arbeta fanns ej några veteranbussar i Szczecin. Tack vare intresserade medlemmar och med hjälp från olika företag hade vi i september 2001 restaurerat en buss av typ Jelcz 043 tillverkningsår 1978. I februari 2016 köpte vi en Autosan H9-35 buss årsmodell 1991. Här hittar du mer information om våra veteranbussar.

STMKM veteranspårvagnar och bussar trafikerar olika turistlinjer på sommaren, dessa framförs av våra medlemmar. Här kan du mer få information om våra turistlinjer.

Vår organisation består av 3 - 7 stycken styrelsemedlemmar valda på 2 år arbetet kontrolleras av 3 stycken revisorer. Veteranklubben består av ca 40 medlemmar. STMKM har som mål att popularisera intresset för veteranspårvagnar och bussar, samt bevara och renovera olika objekt.

För mera ingående information om vår klubb hänvisas vänligen till vår e-mail eller skicka ett brev.

Adress

Ta strona po polsku Diese Seite auf Deutsch This site in English

All rätt är reserverad.